Samouczek szaradzisty

Kliknij / dotknij aby poznać odpowiedź:

nauka o językoznawstwie; teoria i metodologia lingwistyki

 e     g    y a

(15 literowe hasło)

metalingwistyka
Losuj nowe hasło