Samouczek szaradzisty

Kliknij / dotknij aby poznać odpowiedź:

miara długości trwania dźwięku w stosunku do innego dźwięku

m n    

(7 literowe hasło)

menzura
Losuj nowe hasło